Velkommen til 3U Uddannelse

3U er et uddannelsesudvalg for ufaglærte, bestående af repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. Vores primære målgruppe er medarbejdere i distribution og pakkeri. 3U formidler relevante efteruddannelsesmuligheder. Vi tilvejebringer information om et bredt udvalg af kurser, både inden for almene kompetencer som sprog, læse-/skrivefærdigheder og førstehjælp, og jobunderstøttende kurser som lager/logistik, IT og lignende.

Klik på kurser for at se det aktuelle kursusudbud.

Læs mere om 3U her.