Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog - basis niveau

Deltagerne kan anvende dansk som andetsprog på et elementært niveau. De har kendskab til det mest centrale almene og specifikke fagsprog inden for et relevant fagområde. Målet er at kunne varetage relevante jobfunktioner.

Dansk som andetsprog - alment niveau

Efter uddannelsen kan deltagerne anvende dansk som andetsprog til almen kommunikation. De kan anvende væsentlige sproglige områder inden for alment og specifikt fagsprog med henblik på at kunne varetage relevante jobfunktioner.

Dansk som andetsprog - udvidet niveau

Deltagerne behersker i vid udstrækning dansk som andetsprog til almen og faglig kommunikation. De kan med rimelig sikkerhed anvende den mundtlige og skriftlige kommunikation, der er nødvendig i forhold til at varetage relevante jobfunktioner.

Varighed:

Max 40 dage. Kan afpasses efter behov

Placering:

Hele landet

Klik nedenfor for at læse nærmere om kurset og for at tilmelde dig.

Basis niveau

Alment niveau

Udvidet niveau