Pris & Refusion

(Priser for 2016)

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag, i deltagerbetaling, enkelte kurser i fx sprog og IT dog op til 272 kr. pr. dag. I visse tilfælde er der ingen deltagerbetaling - se her.  

Almen voksenuddannelse (AVU) koster 120 kr. pr. fag for kernefag og 1.170 kr. pr. fag for tilbudsfag.

Forberedende voksenuddannelse (FVU) er gratis.

Ordblindeundervisning for voksne er gratis.

Obs.: Vær opmærksom på, at ovenstående priser ikke gælder for deltagere, der har en videregående uddannelse, hvilket i mange tilfælde medfører en højere deltagerbetaling.

 

 

Muligheder for tilskud...

...til dig, som er ansat i en virksomhed

>> VEU godtgørelse
 
VEU godtgørelse dækker tab af løn (delvist) ved deltagelse i AMU.
 
Til lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende.
 
Til personer, som er uddannet til og med erhvervsuddannelsesniveau.
 
VEU godtgørelse søges digitalt på www.efteruddannelse.dk eller via ansøgningsskema på uddannelsesstederne.
 
www.veug.dk kan du læse nærmere om dine muligheder for VEU godtgørelse samt hvilke krav du skal opfylde.

 

>> Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 
Som deltager på Almen Voksenuddannelse (AVU) og Forberedende voksenuddannelse (FVU) har du mulighed for SVU. Læs mere om SVU på www.svu.dk.

 

>> Befordringsgodtgørelse
 
Som deltager på AMU har du mulighed for befordringsgodtgørelse.

 

>>Kompetencefonde
 
Hvis du hører under overenskomsten for Bude i hovedstaden, kan du søge midler via kompetencefonden i denne overenskomst, både til AMU kurser og andre kurser.
 
Kompetencefonden yder tilskud til både kursusgebyr, løntab, materialer og eventuel transport, kost og logi.
 
Kurset skal være selvvalgt, af max 2 ugers varighed pr. år samt være relevant for beskæftigelse inden for overenskomsten.
 
Læs mere på www.kompetencefonde.dk eller kontakt Danske Mediers Arbejdsgiverforening.

 

 

...til arbejdsgiver, der har en ansat på kursus

>> VEU godtgørelse
 
Hvis arbejdsgiver betaler løn under medarbejderens deltagelse i AMU, kan arbejdsgiver modtage VEU godtgørelsen, i stedet for medarbejderen.

 

>> Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 
Hvis arbejdsgiver betaler løn under medarbejderens deltagelse i Almen voksenuddannelse (AVU), kan arbejdsgiver modtage SVU, i stedet for medarbejderen.

 

 

...til dig, som er ledig

Hvis du ikke er i arbejde, kan du deltage gratis i 6 ugers jobrettet uddannelse. Læs mere om, hvilke krav du skal opfylde, og hvilke kurser du kan vælge HER

 

 

 

Hvis du er medarbejder, kan du få nærmere information om økonomisk støtte til kursusaktiviteter ved at kontakte 3F, Transportgruppen: Tlf: 70 300 301 eller e-mail: transportgruppen(at)3f.dk