Tilmelding - for arbejdsgiver
 
Tilmelding til de fleste offentlige kurser, deriblandt Arbejdsmarkedsuddannelser, foregår via portalen www.efteruddannelse.dk. Her kan virksomheden tilmelde medarbejdere, få overblik over gennemførte og fremtidige kursusaktiviteter, ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud for medarbejdere samt holde øje med status for ansøgningerne.
  
Hvis du skal administrere kurser for din virksomhed, skal du logge ind på Virksomhedens side på portalen med medarbejdersignatur og have de nødvendige rettigheder til at bruge portalen.

Alle medarbejdere kan logge sig på portalen med privat NemID og se deres egne kursusaktiviteter og tilhørende dokumenter. Desuden kan medarbejdere selv tilmelde sig kurser via portalen og angive virksomheden som betaler, hvis virksomheden har givet en generel tilladelse hertil på portalen.

Ansøgning om VEU godtgørelse

Får medarbejderen løn under kursus, kan virksomheden søge VEU godtgørelse for den lønudgift virksomheden afholder til medarbejderen under kurset via portalen efteruddannelse.dk. 

Vejledning 

På virk.dk kan du se små videoguides om medarbejdersignatur, rettigheder, VEU ansøgning mv. http://virkguiden.virk.dk/site
 

Afholdelse af kursus på virksomheden

Kontakt 3U hvis I kan samle deltagere til et helt hold. I mange tilfælde kan underviseren komme ud på jeres virksomhed, og afholde kurset dér. 3U kan bistå med det praktiske.
 
 
 
3U's hjemmeside formidler kun kurser som oplysning og inspiration - tilmelding kan ikke ske herfra.