Tilmelding - for medarbejdere

Tilmelding til de fleste offentlige kurser, deriblandt Arbejdsmarkedsuddannelser, foregår via portalen www.efteruddannelse.dk.

Du kan tilmelde dig et kursus som medarbejder med angivelse af virksomheden som betaler, hvis virksomheden har givet en generel tilladelse til dette via virksomhedens adgang til portalen.

Du kan også tilmelde dig et kursus som privatperson, og angive dig selv som betaler.

Ledige omfattet af betalingsloven kan dog ikke tilmelde sig kurser via portalen.

Med din private NemID kan du også få overblik over gennemførte og fremtidige kurser samt tilhørende dokumenter.


 
Ansøgning om VEU godtgørelse

Medarbejdere, som ikke får løn under kurset, kan bruge portalen EfterUddannelse.dk til at søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud. 


Afholdelse af kursus på din virksomhed

Kontakt 3U hvis I kan samle deltagere til et helt hold. I mange tilfælde kan underviseren komme ud på jeres virksomhed, og afholde kurset dér. 3U kan bistå med det praktiske.

 

3U's hjemmeside formidler kun kurser som oplysning og inspiration - tilmelding kan ikke ske herfra.